Съвети за монтаж

Монтаж на климатична система

Инсталирането на климатик е специфична дейност, която трябва да бъде извършена от квалифициран инсталатор със съответните умения и инструменти за това. При монтажа е необходимо да се вземат предвид редица фактори:

 

  • Монтаж на вътрешното тяло – да не е изложено на пряка слънчева светлина; да не е разположено над източници на топлина (хладилник, печка и т.н.); да не е на по-малко от 10 см от тавана; да е добре нивелирано за да се оттича безпрепятствено конденза през лятото.

 

  • Монтаж на външното тяло – да е идеално нивелирано за да не се появяват вибрации и за да може да се оттича добре конденза през зимата; по възможност да е монтирано на достъпно място с цел лесна профилактика и ремонт; ако е възможно, да бъде на място защитено от вятър; да е добре закрепено към стената или пода.

 

  • Монтаж на тръбната връзка – тръбите трябва да са идеално чисти и сухи, със запушени краища при транспорт и съхранение; ; слдеващата стъпка е вакуумиране с вакуумпомпа за около 5-30 мин. (докато се постигне вакуум) в зависимост от дължината на тръбния път.

 

  • Захранване – препоръчително е климатика да бъде захранен на твърда връзка (клемна кутия, контакт или от захранващото табло); ако се захрани с щепсел задължително контакта да е заземен или занулен.

Проект на реализиран от

© Perfect Clima 2012. Всички права запазени.