Запитване за термо помпа въздух-вода

Термопомпите въздух-вода са възобновяем източник на енергия, който може надеждно да доставя значително повече енергия от тази, която използва, позволявайки намаляване на разходите за климатизация дори когато температурите падат до -20˚ C. С нулеви вредни емисии CO₂, термопомпите въздух вода допринасят за намаляване на негативното въздействие върху околната среда. Извлича топлина от околния въздух чрез външното си тяло, а чрез вътрешното загрява вода за отопление и за бойлер чрез серпентината в бойлера. През лятото охлажда водата в сградната инсталация и климатизира всички помещения и едновременно с това загрява водата в бойлера. Има допълнителна възможност и за отопление на басейни, джакузи и др.