Запитване за VRF система

“Перфект Клима” ЕООД предлага иновативни решения за централна климатизация на директно изпарение за бизнес сгради и производства, осигуряващи висока ефективност на отопление и охлаждане, както и ниски експлоатационни разходи, поради високия коефициент на трансформация (COP), характерен за VRF системите.