Раздел I Общи положения


1. НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ УРЕЖДАТ ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ „ПЕРФЕКТ КЛИМА” ЕООД И ЛИЦАТА, ПОЛЗВАЩИ САЙТА И ОНЛАЙН МАГАЗИНА, НАХОДЯЩИ СЕ НА HTTPS://PERFECTCLIMA.COM/.

1.1 „ОБЩИ УСЛОВИЯ“ – означава настоящите общи условия. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение находящи се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези общи условия, ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и платформата за покупки от разстояние, находящи се на https://perfectclima.com/.

1.2 ПЕРФЕКТ КЛИМА е дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговски регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК: 121893844 , със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Александър Стамболийски 182 бл.1, наричано по-долу PERFECT CLIMA или Дружеството.

1.3 Лицата, ползващи сайта и онлайн магазина са лица, ползващи функционалностите на сайта и потребители по смисъла на Закон за защита на потребителите, наричани по-долу ползвател/и или потребител/и.

1.4 Сайт означава уебсайта находящ се на https://perfectclima.com/.

1.5 “ОНЛАЙН МАГАЗИН” означава виртуалният магазин находящ се на https://perfectclima.com/ предоставящ възможността за закупуване на стоки през Интернет.

Раздел II Общи условия за ползване на сайта на PERFECTCLIMA


2. СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ СА УСЛОВИЯТА НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ВАС И PERFECTCLIMA. ОСЪЩЕСТВЯВАЙКИ ДОСТЪП, БРАУЗВАЙКИ И /ИЛИ ИЗПОЛЗВАЙКИ ТОЗИ УЕБ САЙТ, ВИЕ АВТОМАТИЧНО ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ СТЕ ПРОЧЕЛИ, РАЗБРАЛИ И СТЕ СЕ СЪГЛАСИЛИ ДА БЪДЕТЕ ОБВЪРЗАНИ ОТ ТЕЗИ УСЛОВИЯ, КАКТО И ЧЕ ЩЕ СПАЗВАТЕ ВСИЧКИ НАМИРАЩИ ПРИЛОЖЕНИЕ ЗАКОНОВИ И ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ. АКО НЕ ПРИЕМАТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ, МОЛЯ НЕ ПОЛЗВАЙТЕ ТОЗИ УЕБ САЙТ.

2.1 Всички изображения, текстове, flash анимации и др. са със запазени права и само за лично ползване. Откъси от сайта могат да бъдат копирани, съхранявани и публикувани САМО И ЕДИНСТВЕНО чрез писмено разрешение.
2.2 Този сайт може да съдържа други бележки за собственост и информация за авторски права, условията за които трябва да бъдат съблюдавани и изпълнени. Информацията на този сайт може да съдържа технически неточности или печатни грешки.
2.3 Информацията може да бъде променяна или обновявана без предизвестие. PERFECTCLIMA може да прави подобрения и/ или изменения в продуктите и програмите, описани в тази информация, по всяко време и без предизвестие.
2.4 Възможно е електронното изображение да е илюстративно или да са променени нюанса на цветовете, PERFECTCLIMA не поема отговорност за точността на предоставяната информация и изображения. Получателят използва тази информация на собствена отговорност.
2.5 PERFECTCLIMA не носи отговорност за никой друг Web сайт, до който можете да достигнете чрез този. Когато осъществявате достъп до Web сайт извън този на PERFECTCLIMA, дори ако той включва логото на PERFECTCLIMA , моля приемете, че сайтът е независим от сайта на PERFECTCLIMA, и че PERFECTCLIMA няма контрол върху съдържанието на този Web сайт. Връзка от друг сайт към сайта на PERFECTCLIMA не означава, че PERFECTCLIMA подкрепя или поема отговорност за съдържанието или употребата на такъв Web сайт. 
2.6 Доколкото е позволено от приложимия закон, PERFECTCLIMA при никакви обстоятелства не е отговорен за всякакви преки, непреки, специални или последващи щети от използването на този сайт, или от всеки друг свързан web сайт, включително, без ограничения, всякакви пропуснати ползи, прекъсване на дейността, загуба на програми или други данни на информационната ви или друга система, дори ако изрично сме били уведомени за възможността от възникването на такива щети.
2.7    PERFECTCLIMA не предоставя никакви лицензи за авторски права, патенти или други права върху интелектуална собственост. Дизайнът, структурата и съдържанието на сайта са предмет на авторско право и се защитават от закона. Изключителното право на собственост върху тях принадлежи на ПЕРФЕКТ КЛИМА ЕООД. Потребителите могат да отпечатват отделни страници, изображения, лога и др. от сайта, при условие, че не премахват идентифициращите ги авторски знаци, търговски марки и други.
2.8    PERFECTCLIMA има право по всяко време да преразглежда тези условия, обновявайки настоящото обявление. Използвайки този уеб сайт Вие се съгласявате, че ще бъдете обвързани от всички направени промени, като се задължавате периодично да посещавате тази страница, за да се запознавате с текущите условия.

Раздел III Общи условия за покупко–продажба на стоки и услуги посредством сайта на PERFECTCLIMA


3. ЦЕНИ.

3.1 Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им.
3.2 PERFECTCLIMA си запазва правото да ги променя по всяко време. Представените в сайта цени на стоки и услуги включват всички данъци, като за всеки отделен продукт е изрично посочено дали включва цената за доставка, монтаж, транспорт или др.
3.3 При промяна на цената Потребителят е задължен да плати тази цена, която е била актуална по време на сключване на договора.
3.4 При намаления, обявени на сайта, неактуалните цени се задраскват, а до тях се обявява цената с намалението. Ако е фиксирана дата намалената цена важи до нейното настъпване, а ако липсва крайна дата намалението е до изчерпване на количествата от дадения продукт.

4. ПОРЪЧКИ И ДОСТАВКА НА СТОКА И/ИЛИ УСЛУГА

4.1 Поръчки могат да правят всички ползватели на сайта и онлайн магазина. Изпращането на поръчка не означава автоматично запазване на продукти в системата ни.
4.2 Направените поръчки се потвърждават след обаждане от сътрудник на PERFECTCLIMA . Поръчки направени до 15.00 часа на същия ден ще получат потвърждение до края на този работен ден. Поръчки направени след 15.00 часа ще бъдат потвърдени на следващия ден. Поръчките се обработват от понеделник до събота. Всички поръчки, които са направени в събота след 12.00 часа и в неделя, ще бъдат обработени в понеделник. Направените поръчки по време на официални почивни дни и празници се обработват на първия работен ден след почивните дни. В по-натоварените месеци от годината – юли и октомври, потвърждаването на поръчката може да отнеме 1-2 работни дни.
4.3 След поръчка в сайта потребителят може да посети и офис на PERFECTCLIMA и от там да вземе продукта, който е избрал. Ако отбележи конкретния офис на PERFECTCLIMA, от който ще го получи, тогава продуктът се запазва за конкретния потребител. 
4.4 Всички продукти присъстващи в сайта се доставят на територията на цялата страна чрез куриерска фирма Спиди. Срокът за доставка е до 2 работни дни, когато стоката е налична в склад на PERFECTCLIMA. Потребителят може да избере начина на доставка: до най-близкия офис на Спиди в населеното място или до входа на неговия адрес.
4.5 Ако даденият продукт е със статус “По заявка” срокът на доставка се увеличава от 10 до 20 работни дни в зависимост от вида на продукта и страната на произход.
4.6 Продуктите се изпращат след като сътрудник на PERFECTCLIMA се свърже с потребителя по телефона и получи потвърждение от последния. Потвърждение може да бъде поискано и по електронната поща, посочена от потребителя.
4.7 Стоките се доставят на получателите до входа на сградата. Качването на уреди до апартамент на клиента се таксува допълнително 5.00 лв. на етаж.
4.8 Цената на доставката за продукти на стойност под 100.00 лв. е 5.00 лв. Всички продукти над 100.00 лв. са с БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА. 
4.9 Всички пратки се изпращат с услугата “Провери преди да платиш”. Проверката се свежда до преглед на външния вид на пратката и не е възможно продуктът да се включва и тества. В случай на приемането й с транспортен дефект потребителят се отказва от правото си на замяна. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по – късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. PERFECTCLIMA не носи отговорност за повредени пратки, които не са обявени в присъствието на куриер.

5. ПЛАЩАНЕ

5.1 Ползвателят може да заплати цената на поръчана от сайта стока като използва по свой избор един от следните способи:

5.2 Независимо от избрания способ всички плащания се извършват само в български лева. С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово на PERFECTCLIMA цялата продажна цена на поръчаната през сайта стока. В случай на плащане чрез “наложен платеж”, при доставката купувачът получава от куриера касова бележка и фактура, в случай, че потребителят е юридическо лице, в която е посочена поръчаната стока, дължимата за нея продажна цена, както и цената на доставка и такса наложен платеж. Купувачът предава на куриера сума равна на общата сума (включваща цената на стоката, цената на доставка и такса наложен платеж) посочена във фактурата, което се отбелязва в талона за приемо – предаване (удостоверяващ предаването на стоката посочена в касовата бележка от куриера на купувача), който служи за разписка. С подписването на приемо-предавателен протокол купувачът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на ДРУЖЕСТВОТО сумата представляваща продажната цена на доставената стока.

6. ДОГОВОРЪТ ЗА ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ МЕЖДУ PERFECTCLIMA И ПОТРЕБИТЕЛЯ СЕ СЧИТА ЗА СКЛЮЧЕН ОТ МОМЕНТА НА ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА КОНКРЕТНАТА ПОРЪЧКА ОТ СТРАНА НА ДРУЖЕСТВОТО.

7. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

7.1 За всяка стока на сайта perfectclima.com се предоставя търговска гаранция, обявена от съответния производител. За всеки продаден продукт се издава валидна гаранционна карта, включваща условията на гаранцията, данните за стоката и продължителността на гаранцията. „ПЕРФЕКТ КЛИМА” ЕООД си запазва правото да откаже гаранционно обслужване на стока, когато:
– гаранционната карта/фискалния бон на продукта е изгубен/а;
– е извършен опит за ремонт от неоторизиран сервиз, включително действия от самия Потребител;
– се установят повреди, причинения от неправилна експлоатация на уреда;
– е нарушена физическата цялост на изделието;
– при повреда, настъпила в резултат на токови удари в резултат на неизправна електрическа или ВиК инсталация, както и при откъртване, падане на мазилка, боя или др.
7.2 В зависимост от вида на закупената техника, гаранционното обслужване се поема от „ПЕРФЕКТ КЛИМА” ЕООД или от оторизираните сервизи на партньорите му.
7.3 Независимо от търговската гаранция, за всички стоки важат правилата за законовата гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба, съгласно Раздел II от Закона за защита на потребителите. Рекламации могат да се подадат към PERFECTCLIMA чрез всяка една от посочените в сайта контактни форми, както и на място в търговски обект. 
PERFECTCLIMA указва на своите потребители, че орган за алтернативно решаване на спорове са помирителните комисии при Комисия за защита на потребителите (https://kzp.bg/ ), както и онлайн платформата за решаване на спорове https://ec.europa.eu/

8. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

За неуредените в настоящите общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани в сайта стоки ще бъдат решавани със споразумение, в случай на непостигане на такова и ако подсъдността не е посочена императивно, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд в гр. София, съгласно правилата на родовата и метна подсъдност по ГПК.